INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY
Kontaktní informace, pracovní a výdejní doba
Provoz školní jídelny
Výše stravného
Hrazení obědů
Identifikační karty
Odhlašování a přihlašování obědů
Objednávky menu
Jídelní lístek

Provozní řád školní jídelny
Další informace


Kontaktní informace

 Vedoucí školní jídelny

Táčnerová Ivana

 Hospodářka

Plhalová Jaroslava

 Vedoucí kuchařka

Bažantová Eva

 Telefon

235 517 307 (i fax a záznamník)

 E-mail

 Pracovní doba školní jídelny

7:00 - 15:00 hodin

 Provoz v kanceláři ŠJ

7:40 - 8:00; 11:30 - 14:00 hodin

 Výdejní doba

11:30 - 14:00 hodin


Zpět na začátek


Provoz školní jídelny

 

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškami o školním stravování, hygienickými předpisy a vyhláškou o závodním stravování. Jídelníček je sestavován na základě zásad školního stravování a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Základní předpisy jsou k dispozici v kanceláři ŠJ. Strávník má nárok na oběd, jen pokud má předem zaplaceno. Dítě má nárok na dotovaný oběd, pouze je-li přítomno ve škole nebo ve školském zařízení a první den neplánované nepřítomnosti - výdej do přinesených nádob. Strávník má možnost vybrat si z maximálně tří druhů jídel ve dnech pondělí až pátek. Změna jídelníčku vyhrazena.

Zpět na začátek


Výše stravného

 

Od 1. září 2013 platí tato výše plateb:

 

orientační zařazení

věk žáka (včetně)

cena za 1 oběd ZŠ

cena za 1 oběd G

I. stupeň

6 - 10 let

25,- Kč

 

II. stupeň

11 - 14 let

27,- Kč

41,- Kč

III. stupeň

15 let a více

29,- Kč

43,- Kč

Cizí strávníci


74,- Kč

 


Do věkových skupin jsou zařazováni žáci na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku (tzn. období od 1.9. do 31.8. následujícího roku).

Zpět na začátek


Hrazení obědů

 

Složenkou, předložit nejpozději den před stravováním

 

Sporožirem, vždy ke 25. v měsíci

číslo sběrného účtu -  100249831 / 0800   + VS dítěte

Převodem z běžného účtu u bank paušálem, vždy do 20. předcházejícího měsíce

číslo účtu ŠJ -  9232051 / 0100                   + VS dítěte

Převodem z běžného účtu u bank inkasem, vždy do 20. předcházejícího měsíce

číslo účtu ŠJ -  9232051 / 0100                   + VS dítěte


Variabilní symbol strávníka zůstává po celou dobu školní docházky stejný.
Vyúčtování stravného se provádí bezhotovostně vždy na konci školního roku.

Zpět na začátek


Identifikační karty

 

Záloha na kartu je 36,- Kč. Bez karty není možné se stravovat, pomocí karty a jejího identifikačního kódu si strávník objednává nebo odhlašuje oběd a prokazuje se u výdeje obědů.
Při ztrátě nebo poškození je nutné zakoupit novou kartu.

Zpět na začátek


Odhlašování a přihlašování obědů

 

 • prostřednictvím karty ve snímači objednávkového počítače v jídelně - den předem

 • telefonicky, e-mailem nebo osobně v kanceláři ŠJ - do 14:00 na následující den, pouze z důvodu náhlé nemoci odhlášky nejpozději do 8:00 daného dne

 •  Pokud strávník nemá přihlášen oběd, nelze mu ho vydat.

  Zpět na začátek


  Objednávky (výběr) menu

   

  V případě nabídky ze tří jídel je možné provést výběr maximálně na dobu, kdy je stanoven jídelníček v nabídce.
  Volbu lze provést dvěma způsoby:
  na druhý den
  prostřednictvím strojku objednávkového počítače v jídelně - identifikační kartou, na další dny domluvou v kanceláři jídelny

  Zpět na začátek


  Jídelní lístek

   

  Jídelní lístek je vyvěšen v jídelně, u vchodu č.1 do školy a na webových stránkách školy.

  Zpět na začátek


  Provozní řád školní jídelny základní školy

 • Organizace výdeje stravy

   

  Příchod do ŠJ provádějí žáci podle školního řádu za dozoru k tomu určených pracovníků. Bez dozoru nemají žáci do ŠJ přístup.

  Před vstupem si umyjí roce a postaví se do řady, v jídelně se chovají ukázněně, nehlučí a nepředbíhají se. Strávník si před výdejem stravy vezme tác a příbory. Polévky vydává na požádání kuchařka, družinovým dětem paní družinářka. Strávníci si berou jen tolik jídla, kolik snědí. U stolu se chovají slušně, společensky a mluví potichu.

  Z místa odchází, odnáší tác s nádobím na vyhrazené místo a zanechá místo čisté. Dojde-li k znečištění, strávník nebo dozor upozorní pracovnice a kuchyni a tyto znečištění uklidí.

  Z jídelny neodnáší nádobí ani nezkonzumovanou stravu. Žáci v jídelně poslouchají pokyny dozorů, vedoucí ŠJ a kuchařek.

  Po odchodu posledního strávníka pracovnice ŠJ zajistí uzamčení dveří a uzavření oken, zhasnutí světel. Připomínky ke stravování řeší vedoucí jídelny a ředitel školy.

   

  Organizace provozu stravování

   

  -   vstup do ŠJ je dovolen v době od 11.30 do 14.00 hodin, žáci školy pouze v doprovodu dozorujících pedagogů po odložení věcí a přezutí v šatnách v přízemí

  -   výdej pokrmů je od 11.30 do 14.00 hodin, uzavření jídelny ve 14,15 hodin

  -   výdej neodhlášené stravy do přinesených nádob (pouze první den nemoci, další je nutné odhlásit) je od 11.30 do 11.40 – před příchodem žáků do ŠJ

  -    při nepřítomnosti žáka ve škole není nárok na stravu, při neodhlášení stravy bude vybírána věcná a mzdová režie

  -    pedagogický dozor je zajištěn ZŠ

  -    strávník se přihlašuje do ŠJ podáním přihlášky na stravování a zaplacením stravného.

  -    odhlášky obědů jsou den předem, v nezbytně nutných případech ráno do 8.00 hodin vyjma dvou stravovacích dnů před koncem kalendářního a školního roku

   

                  telefon, záznamník, fax:   235 51 73 07

                  E-mail (den předem):  jidelna(zavináč)zskuncova.org

   

  -     každý strávník musí zakoupit kreditní kartu na výdej a výběr stravy a nosit ji denně na stravování. Pokud si kartu zapomene, musí jít do kanceláře ŠJ pro náhradní lístek s číslem vybrané stravy. Při ztrátě nebo znehodnocení karty je povinen si zakoupit novou.

   

  Způsob platby

   

      vždy předem

      sporožirem – zavést si u sporožirového účtu souhlas s inkasem k 25. běžného měsíce na základě dodaného čísla  sporožirového účtu a vydaného variabilního symbolu dítěte a čísla sběrného účtu ŠJ, strávník je automaticky přihlášen na další měsíc /po oznámení neprovedených plateb je strávníkovi dodána složenka, kterou musí do 3 dnů uhradit a předložit/

      z ostatních běžných účtů

  o    paušálem – zavést si trvalý příkaz k platbě k 20. běžného měsíce na měsíc příští na základě vydaného variabilního symbolu dítěte a účtu ŠJ,

  o     inkasem – zavést si u běžného účtu souhlas s inkasem na základě               dodaného čísla  běžného účtu a vydaného variabilního symbolu dítěte a čísla účtu ŠJ, strávníci jsou po připsání platby na účet automaticky přihlášeni na další měsíc

  -    složenkou – předložit zaplacený ústřižek /příp. kopii/ nejpozději den pře zahájením stravování /do konce měsíce běžného na měsíc příští/, jinak není strávník na další měsíc přihlášen

  -     přeplatky stravného placeného ze sporožirového účtu a inkasem z běžného účtu se vrací po ukončení školního roku, z běžného účtu formou trvalého příkazu v lednu a červenci, platby složenkou se vrací v hotovosti při ukončení stravování v ŠJ

   

  Problémy strávník řeší ihned v kanceláři ŠJ, menší děti s pomocí dozoru provozní hodiny v kanceláři ŠJ    7.40 – 8.00 hodin, 11.30 – 14.00 hodin.

   

  Ukončení stravování – odchod z devátých tříd automaticky, ostatní během školní docházky neprodleně oznámit písemně ve školní jídelně.

   

  Jídelní lístek je vyvěšen v jídelně, na vývěsce u vchodu do školy a na webových stránkách základní školy.

   

  Provozní řád školní jídelny dostává každý strávník s přihláškou na stravování, případné změny se řeší na třídních schůzkách.

   

   

         Ivana Táčnerová                                                           PaedDr. Pavel Petrnoušek

             vedoucí ŠJ                                                                            ředitel školy

   

   

  Zpět na začátek


  Další informace

   

  Složenky na obědy v novém školním roce 2011/2012 se vydávají od pondělí 22. srpna 2011 v době od 8:00 do 14:00 hodin v kanceláři ŠJ (vchod do ŠJ přes nakládací rampu u kontejnerů). Při platbě inkasem ze sporožirového nebo běžného účtu je nutno nahlásit číslo Vašeho účtu nejpozději do 20. srpna 2011 (od 7.7.2011 lze i emailem)

   

  Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci škol, rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně.

   

  Všechny potřebné informace, odpovědi na Vaše dotazy, vyřídí vedoucí školní jídelny nebo hospodářka v kanceláři ŠJ nebo telefonicky. Uvítáme jakékoliv Vaše věcné připomínky k provozu ŠJ.

  Smluvně je zajištěno stravování pro pracovníky ZUŠ Stodůlky, OPPP Praha 5 a další.

  JÍDELNÍČEK

   

   

  Zpět na začátek