Dokumenty ke stažení:


Přihlášky do 6. třídy se zaměřením:

Přihláška do 6. třídy se zaměřením na matematiku a informatiku

Přihláška do 6. třídy se zaměřením na výuku jazyků

Přihláška do 6. třídy se zaměřením na výuku výtvarné výchovy

Přihláška do 6. třídy se zaměřením na tělesnou výchovu

 

Pro 1. třídu:

Žádost - přijetí k základnímu vzdělávání (do 1. třídy) (k zápisu)

Dotazník žáka (k zápisu)

Žádost o odklad školní docházky

Vybavení žáka do 1. třídy

 

Pro 8. třídu:

Přihláška žáka/žákyně 8. ročníku do kurzu sexuální výchovy a protidrogové prevence

 

Pro 9. třídu:

Přihláška ke studiu (pdf) - denní forma

Přihláška ke studiu - konzervatoř

Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015

 

Souhlas:

s pořizováním fotografií, audio a videozáznamů a zveřejňováním prací dítěte

 

Žádosti, oznámení:

Žádost - přestup dítěte z jiné školy na naši školu + dotazník žáka

Žádost o přestup do skupiny s jiným zaměřením

Žádost o uvolnění z vyučování - na jeden a více dní

Žádost o uvolnění z vyučování - část dne

Žádost o uvolnění z vyučování předmětu tělesná výchova

Žádost o individuální vzdělávání

Žádost o pokračování docházky 10. rokem

Oznámení rodičů o plnění školní docházky v zahraničí

Žádost o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

Žádost o vydání druhopisu vysvědčení


Potvrzení:

Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte (pro ŠvP, LVK, plavání, sportovní aktivity, ...)

Přihláška a bezinfekčnost na školní akce

 

Informace:

Školní řád

Informační list pro rodiče - školní rok 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016

Výroční zpráva školy za školní rok 2014/2015

 

Další dokumenty:

Problematika zdravotní způsobilosti na akcích pořádaných školou 

Vztah rodičů a školy pohledem práva - dokument ČŠI

VÝSLEDKY