COMENIUS V ZŠ KUNCOVA

          Díky velké vstřícnosti, ochotě a solidaritě rodičů žáků ZŠ Kuncova se podařilo ubytovat v jejich rodinách 33 dětí  ze zahraničí ve věku 9 – 13 let, kteří k nám přijeli v rámci evropského projektu COMENIUS prožít první prosincový týden (1. – 8.12.). 
           Evropského projektu partnerství se kromě naší školy účastní delegace ze dvou belgických (Lutych, Visé) jedné italské (Zogno u Bergama) a jedné španělské (Malaga) školy. Zahraniční žáky doprovázelo jejich 15 učitelů, které na slavnostní večeři 2.12. v restauraci Bokovka ve Stodůlkách přijal zástupce starosty MČ Praha 13 pan David Zelený a ředitel školy. 
          Hlavním dorozumívajícím jazykem byla francouzština, ale v rodinách se hovořilo i italsky, španělsky popř. pomocí slovníku přes počítač. Cílem projektu je komunikace mezi žáky, jejich rodiči a vyučujícími a seznámení se s reáliemi České republiky.
          První pracovní den byla celá početná skupina zahraničních hostů uvítána ředitelem školy. Po prohlídce školních prostor, náhledu do výuky a obědě ve školní jídelně hosté odjeli na radnici Prahy 13, kde byli v obřadní síni přivítáni starostou naší městské části panem Ing. Davidem Vodrážkou.
          Během týdne si prohlédli Prahu, navštívili muzea i vánoční trhy a předvedli našim žákům svá připravená interaktivní divadelní představení. Na rozlučkovém večeru jsme zahraniční hosty obdarovali dárkovými taškami a suvenýry a společně ochutnali dobroty české kuchyně, které připravili rodiče i kuchařky.  Všichni zahraniční  partneři obdrželi certifikáty o realizaci projektu v naší škole.
          Velké poděkování si kromě rodičů zaslouží i vyučující i další zaměstnanci školy, kteří pomáhali zdárně zvládnout náročný týden. Vysokého uznání za skvělou koordinaci, obětavou práci a výborné tlumočení se od kolegů z partnerských škol i vedení školy dostalo koordinátorce projektu, kterou je vyučující francouzštiny a němčiny v naší škole, pí Mgr. Daně Hanzlíkové.
          Projekt COMENIUS bude završen na jaře 2013, kdy naši vyučující i žáci odletí do španělské Malagy.

 Praha, 10.12.2012

                                                                               PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel školy

 

DĚKUJEME

rodičům našich žáků, kteří ve dnech 1. – 8.12.2012 ubytovali ve svých rodinách po 2 – 3 dětech z Belgie, Itálie a Španělska a podstatným způsobem se podíleli na úspěšném plnění evropského projektu partnerství COMENIUS.

Jmenovitě děkujeme: pí Evě Hernándezové, pí Petře Černé, pí Markétě Pichlové, pí Janě Šebestové, pí Lucii Barnoky, pí Blance Michutové, pí Ivě Fukalové, pí Erice Jirgleové, pí Magdě Hrubcové, pí Zdeňce Černé, panu Radimu Celeckému, pí Miroslavě Havlíkové,  Anně Machalové, pí Sofii Kunayové, panu Jaroslavu Miňovskému, paní Růženě Dudyové a jejich rodinám.

Dále děkujeme

Michaele Sellnerové za finanční dar na realizaci projektu COMENIUS

Monice Taussigové za materiální dar (dárky) pro děti z partnerských škol

kanceláři starosty ÚMČ Praha 13 za poskytnutí upomínkových předmětů

panu starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi za oficiální přijetí zahraničních hostů na radnici MČ Praha 13

panu místostarostovi Davidu Zelenému za oficiální uvítání učitelů z partnerských škol a zajištění úhrady občerstvení

paní učitelce Mgr. Daně Hanzlíkové za výbornou spolupráci s rodiči, zahraničními partnery, bezchybné tlumočení a koordinaci projektu COMENIUS

a všem učitelům a zaměstnancům naší školy, rodičům a partnerům, kteří se podíleli na úspěšném zvládnutí naší hostitelské role

                                                                                     PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Ve čtvrtek 14. března 2013 proběhlo na ZŠ Kuncova celkově 3. školní kolo soutěže, která je součástí projektu COMENIUS - Partnerství škol. O školní kolo soutěže na téma „Ekologie a ochrana životního prostředí“ byl nebývalý zájem. Své práce předvedlo celkem 78 žáků ze 4. až 7. tříd, kteří pracovali ve skupinkách po 3 až 6. Žáci připravili velmi zdařilé prezentace na pracovních listech i interaktivní tabuli, nachystali zajímavé pokusy, vymysleli originální hry či vyrobili vlastní puzzle. Způsoby prezentací byly dobře promyšlené, zajímavé a nápadité. Z celkového počtu 17 týmů porota vybrala 7 nejlepších, které postoupily do velkého finále. V pátek 22. března tak měla porota znovu možnost vidět a porovnat jednotlivé projekty. Jelikož většina týmů své prezentace ještě vylepšila, výběr těch nejlepších byl velmi složitý. Soutěž jen velmi těsně vyhrál tým žáků ze VI.B, který zabodoval originálními nápady, povedenou prezentací a příjemným týmovým vystupováním. Na 2. místě skončilo společné družstvo žáků z V.B a VII.B a diplomy za 3. místo obdrželi žáci V.A. Jedním z cílů školního kola bylo vybrat žáky, kteří budou svůj projekt prezentovat při příležitosti posledního setkání partnerských škol ve španělské Malaze.

                   Mgr. Dana Hanzlíková, vyučující francouzštiny a koordinátorka projektu

V neděli 28. dubna 2013 odletěli vítězové školního kola projektu COMENIUS Jan Holota, Vojtěch Borkovec, Barbora Svobodová, Charlotta Kunayová, Natálie Kabeláčová a Kateřina Rachová společně se 4 učiteli do španělské Malagy. Děti byly ubytovány v rodinách, které se o ně celý týden vzorně staraly. Počasí bylo sice netypicky chladné a proměnlivé, ale bohatý a zajímavý program nám vše vynahradil. V pondělí jsme si prohlédli školu, která přišla našim žákům dosti odlišná od té naší. Učí se v ní nejen žáci I. stupně, ale i předškolní děti a skupinka žáků s autismem. Šatny ani šatní skříňky ve škole nemají, po škole se chodí v botách a jen ve třídách jsou věšáčky na odložení svrchního oblečení. O přestávce chodí žáci ven na betonové hřiště, kde pro naše žáky a další děti z partnerských škol z Belgie a Itálie připravili hostitelé hry a sportovní soutěže. Další den jsme si prohlédli historické centrum Malagy, kde jsme navštívili středověký hrad i antické divadlo. Ve středu jsme jeli autobusem do Granady, kam jezdí tisíce turistů zhlédnout maurský palác a jeho nádherné zahrady. Čtvrtek jsme strávili ve škole, kde naši žáci předvedli svůj projekt o ekologii. Všichni jsme si oblékli stylová trička k projektu. Každý z nás měl na tričku vyšitou vlaječku České republiky, znak ZŠ Kuncova, svoje jméno a nápis COMENIUS. Naši žáci přivítali všechny zahraniční týmy v jejich jazyce a pak na interaktivní tabuli spustili prezentaci a kvíz. Potom si zahráli se zahraničními kamarády stolní hry, skládačky a puzzle, které měli připravené ve třech jazykových verzích. Viděli jsme i projekty z ostatních zemí. V pátek se celá skupina vydala na projížďku lodí a do podmořského světa. Sobotu a neděli strávily děti s hostitelskými rodinami většinou na pláži, učitelé navštívili Muzeum Pabla Picassa, nakoupili dárky pro příbuzné a stihli se i vykoupat v moři. Ředitel španělské školy osobně zasadil na školním pozemku čtyři stromy, každý pro jednu ze zahraničních škol. Česká republika dostala mandarinkovník a keramický kachel, který toto gesto přátelství a ochrany přírody připomíná. Společný týden jsme si opravdu užili.

  Vyúčtování (k 31.7.2013) a vypracování závěrečné zprávy (k 30.9.2013) byly poslední kroky, které jsme podnikli, abychom zdárně uzavřeli evropský projekt partnerství COMENIUS, do kterého se v jeho průběhu aktivně zapojilo 149 žáků a žákyň naší školy a desítky dalších pomáhaly nepřímo (ubytování, tlumočení, hostitelská role ...). I když nemalé problémy přinášelo střídání koordinátorů projektu, se kterým jsme navíc neměli zkušenost, a naše hostitelská role byla vzhledem k největšímu počtu zahraničních účastníků právě u nás nejnáročnější, COMENIUS hodnotíme kladně a budeme se do podobných projektů hlásit i v příštích letech.

                                                                                                                                                    PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel školy