Sobota 12. 4. 2014 – výlet se školní družinou na slavnost Máslovická šlápota v Máslovicích, aneb Šlapeme do Máslovic stloukat máslo

 Účastníci: žáci 1. a 2. tříd vychovatelek  paní Zdeňky Brchlové a paní Beáty Šnejdarové.

V 8.45 jsme se sešli u stanice metra Stodůlky a metrem odjeli do Kobylis na autobus 374 do Máslovic, který jel v 10.00. Na nástupišti již čekalo plno lidí, ale pan řidič byl laskavý, otevřel prostřední dveře a děti se mohly usadit do zadní části autobusu.

Po příjezdu do Máslovic a zakoupení vstupenky nám organizátoři přivázali na ruku žlutou mašličku. Asi proto, že jsme platící návštěvníci. Na náměstíčku jsme se přivítali s paní starostkou, která nás hned poznala, protože se naše školní družina máslovických slavností zúčastňuje pravidelně.

Děti byly prostředím a slavnostní výzdobou okouzleny, nevěděly, kam se dřív podívat . Protože byly po cestě vyhladovělé, zasedly k připraveným stolům pro hosty a posvačily.

Příjemnou atmosféru slavností doprovázela hudební country skupina Máslovické drnkačky pěknými rytmickými  písničkami. Program, zejména pro děti, byl bohatý.

Všichni, děti i dospělí  si mohli vyzkoušet stloukat máslo, namazat jím čerstvý chléb a ochutnat podmáslí. Vše bylo moc dobré, některým dětem tak chutnalo, že si i přidaly. Byla to opravdová mňamka.

Jaká by to byla návštěva Máslovic, kdybychom nezhlédli Malé muzeum másla. Od slečny původkyni jsme se dozvěděli, že název obce není pravděpodobně odvozen přímo od slova máslo jako potraviny, ale historický název pochází od rodového jména. Rodu, který se tu kdysi dávno usadil, se říkalo Maslovci, nebo Maslovicové.

V muzeu byla pro děti nejzajímavější Interaktivní expozice , protože si většinu exponátů mohly vyzkoušet prakticky. Viděli jsme různé druhy máselnic, odstředivek, formiček na máslo, máslenek na servírování másla a další předměty, související s výrobou másla, i ojedinělou kolekcí obalů na máslo. Ve 2. místnosti muzea byla výstava Špetka koření s ukázkou různých druhů koření. Některé koření děti poznaly, jiné pro ně bylo novinkou.

Po návštěvě muzea jsme se vrátili na náměstíčko. Děti se zúčastnily soutěže sbírání kelímků v bludišti, což bylo spojeno se sladkou odměnou. Ve tvořivé dílně si děti vyrobily ze špejlí, papíru a látky malé Smrtky, které na závěr cesty,  u přívozu, hodily do Vltavy.  Atrakcí pro dětí byla i nafukovací skluzavka, různé stánky s občerstvením, řemeslnými výrobky, šperky a hračky. Zkrátka, slavnost jara, jak se říká se vším všudy! Závěrem děti zhlédly pohádku Dřevěného divadla Honzy Hrubce. Vynášení velké Smrtky, starého lidového zvyku, které se mělo uskutečnit v 15 hodin za doprovodu všech lidí jsme se již zúčastnit nemohli z časových důvodu.

S Máslovicemi jsme se rozloučili ve 14 hodin a pokračovali chráněným územím Máslovickou strání. Cestou jsme odbočili k lesnímu paloučku a zastavili se u Ptačího stromu. Starší děti, druháci, přečetly na ceduli jména několik druhů chráněných ptáků, savců a hmyzu, žijících v této lokalitě.

Děti si pohrály, prolezly prolézačku, která vypadá jako kmen velikého stromu. Potom si vytvořily skupinky a stavěly domečky pro „lesní skřítky“. Odměnou pro ně byla pochvala a vyfotografování jejich domečků.

Čas byl neúprosný, a tak jsme museli pokračovat. Cesta vedla kolem Výzkumného ústavu včelařského v Máslovicích na Dole. Došli jsme k přívozu, kde děti naházely již vzpomenuté Smrtky do Vltavy.

Na přívoz jsme nemuseli dlouho čekat, pan převozník jezdil kvůli máslovickým slavnostem častěji, než stanovuje jízdní řád. Protože jsme byli početná skupina, odvezl nás na druhý břeh Vltavy nadvakrát. Většina dětí jela přívozem poprvé a byl to pro ně velký zážitek.

Z Libčic nad Vltavou jsme odjeli vlakem do Prahy v 15.48. Před 17. hodinou jsme šťastně dojeli metrem do Stodůlek, kde se děti setkaly s rodiči.

Byl to velmi zdařilý výlet jak pro děti, tak i pro nás, vychovatelky. Děti byly nadšené, z výletu si odnesly mnoho poznatků, zábavy a zážitků.

Fotografie z výletu najdete na internetových stránkách školy ve fotogalerii  školního roku 2013/ 2014.

 Beáta Šnejdarová

  Sobota 7. prosince 2013výlet se školní družinou na Karlštejn:

návštěva Muzea betlémů, Muzea  voskových figurín a procházka po hradě Karlštejně

 

Účastníci: žáci z 1. a 2. tříd, p. vychovatelky Zdenka Brchlová a Beáta Šnejdarová

Blíží se čas vánoc a abychom se všichni svátečně naladili, uspořádali jsme s dětmi výlet na Karlštejn.

Na metru Stodůlky jsme se sešli v 8 hodin. Metrem jsme odjeli na Smíchovské nádraží, odkud nám jel vlak na Karlštejn v 8.58. Cesta rychle utekla, v 9.30 jsme vystoupili z vlaku a dále pokračovali pěšky.

Přešli jsme most přes řeku Berounku, souběžně s ní pokračovali doprava po silnici. Ještě zatáčka doleva a před námi se otevřel krásný výhled na svátečně vyzdobené městečko a jeho dominantu, hrad Karlštejn.

V muzeu betlémů jsme byli první návštěvníci. Přivítala nás vánoční výzdoba, odevšud se linulo aroma pečeného perníku a všude nádherně vonělo vánocemi … Obdivovali jsme historické betlémy vyřezané ze dřeva, zhotovené z cukru, vosku, perníku, ale i z chleba. Děti potěšilo i několik mechanických betlémů, které si mohly vlastnoručně spouštět.

Sestoupili jsme do sklepení, kde byla výstava historických žehliček, další betlémy a postava Bílé paní, ke které se váže pověst: Na hradě Karlštejně žila manželka purkrabího, správce hradu, která mučila své služebné. Podle pověstí se na hradě dodnes zjevuje dvanáct bílých panen, které představují umučené služebné. Jednu Bílou paní jsme viděli i v tomto sklepení.

Ze sklepa jsme pak vyšli na půdu, kde je trvale umístěn velký mechanický loutkový Královský betlém, doprovázený karlštejnskou pohádkou a hudbou  ze Smetanovy „Mé vlasti“. Odehrává se tu děj, při kterém například deset významných českých panovníků předává Ježíškovi dary typické pro jejich osobnost a dobu. Celé představení ukončí vyzvánění zvonů. Betlém byl pro děti velikým zážitkem, dokonce si vyžádaly pustit pohádku opakovaně. Po prohlídce si děti zakoupily upomínkové předměty a posvačily.

Pokračovali jsme do Muzea voskových figurín, kde nás podle předchozí domluvy již očekávala pani průvodkyně. Nejprve nás uvedla do kaleidoskopického kina s obrazy klenotů českých panovníků, s architektonickými skvosty naší země a s nádhernými záběry naší přírody. Viděli jsme například vzácnou monstranci z Lorety, české korunovační klenoty, záběry z kaple Sv. Kříže na Karlštejně a jiné.

Po filmu jsme zašli do expozice středověku. Stali jsme se současníky života dobových řemeslníků - hrnčířů, zbrojnošů, kameníků, sklářů, vinařů i legendárního krysaře, středověkého hudebníka. Na vlastní oči jsme viděli středověké vězení, nahlédli pod ruku katovi a tiše záviděli Bílé paní, že může z těchto hrůzyplných míst kdykoli zmizet.
Ve druhém patře byla ukázka života tehdejší vrchní části společnosti. Děti upoutala postava zakladatele hradu Karla IV., kterého rozveseluje tradičně oděný šašek. Vše shovívavě pozorují jeho 4 manželky, včetně Alžběty Pomořanské, která prý dokázala lámat železo holýma rukama.
V další části Muzea jsme odhalovali tajemství alchymistického dvora: rabína Löwa, jak právě pracuje na obřím Golemovi a podvodného alchymistu Edwarda Kellyho s jeho bájnou Sirael. V další jsme viděli uměnímilovného císaře Rudolfa II., jak přihlíží  astronomovi Tychonovi de Brahe. Děti zaujala kovová špička Tychonova nosu, o kterou  přišel v mládí při souboji a proto si nechal ze stříbra vyrobit náhražku.
V expozici novější doby se nás přivítala rakouská  panovnice a česká královna Marie Terezie, francouzský vojevůdce a státník Napoleon a také  král český a uherský František Josef, který si vzal za manželku Sissi, nejkrásnější císařovnu své doby.
V závěrečné síni jsme se setkali s našimi bývalými prezidenty, s hudebními skladateli Antonínem Dvořákem, Bedřichem Smetanou, spisovatelkou Boženou Němcovou a bodrým vojákem Josefem Švejkem.
V poslední místnosti s křivými zrcadly se dětí s chutí zasmály nad neskutečnými tvary, které nabývaly. Prohlídku  symbolicky uzavřel Praotec Čech se siluetou hory Říp.
Poděkovali jsme za prohlídku a děti si zakoupily ještě nějaké drobnosti.

Procházkou jsme vyšli ke hradu, prošli nádvořím, pokochali se výhledy z hradeb a pomalu se začali vracet k restauraci pod hradem, kde jsme měli pro děti zamluvené občerstvení. V této restauraci jsme se zastavili  už vloni a personál byl k nám tehdy, i nyní velmi vstřícný a ochotný. Pro děti byly připraveny hranolky s kečupem a podle chuti i kuřecí řízek. Zdarma teplý čaj. Po tolika zážitcích nám moc chutnalo a zbyly jen prázdné talíře. Za výborné jídlo a vzornou obsluhu jsme personálu poděkovali.

Cestou na nádraží jsme se podívali po místních stáncích a šli na vlak, který  jel v 15.26 a na Smíchovské nádraží dorazil v 16 hodin. Nastoupili jsme do metra, za půl hodiny jsme byli  na metru Stodůlky a tam na nás již čekali rodiče.

Počasí ráno nevypadalo nejlépe, bylo zataženo, sníh a silný vítr. Nakonec se ale počasí umoudřilo a chvílemi dokonce vysvitlo sluníčko.

Celkově se nám výlet se vydařil, děti si z výletu přinesly pěkné a poučné vzpomínky a zážitky a my dospělí jsme pořídili pěkné fotografie na památku. Nám vychovatelkám bylo odměnou, že se naše děti vzorně chovaly a  že byly všude pochváleny.
Určitě byli spokojeni i rodiče.

Výlet zapsala Beáta Šnejdarová

Naše škola má své zástupce v Národním parlamentu dětí a mládeže 

V souladu s § 21 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) existují na některých školách samosprávné orgány žáků a studentů (dětské žákovské parlamenty nebo studentské rady). Vyšším stupněm jsou parlamenty městských částí, Pražský parlament dětí a mládeže a Národní parlament dětí a mládeže ČR. Naši městskou část na jednání Pražského parlamentu dětí a mládeže, který se konal 6.11.2013, reprezentovali zástupci ze ZŠ Kuncova a FZŠ Brdičkova. Cílem setkání pražských žáků bylo vybrat demokratickou volbou osm delegátů, kteří budou zastupovat Prahu na zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže, které se koná 18. listopadu v Brožíkově síni Staroměstské radnice. Je nám ctí, že Městskou část Praha 13 a Prahu zastupují dva žáci naší školy Heidi Marešová a Jan Holota.

JE NÁM 30 LET

 

INFORMACE PRO RODIČE

     Nařízením MŠMT budeme muset od 1. září 2013 povinně zavést další cizí jazyk na 2. stupni, a proto budou hodiny volitelných předmětů převedeny na povinné a využity na výuku dalšího cizího jazyka. Tato změna se nebude týkat budoucích deváťáků (dnešní VIII.A a VIII.B).

 

 REALIZACE:

     - budoucí deváťáci (dnešní VIII.A,B) – pokračují ve zvolených volitelných předmětech, nebude u nich zaveden povinný druhý cizí jazyk

     - budoucí osmáci (dnešní VII.A,B) – bude zaveden další cizí jazyk, v 8. a v 9. ročníku budou mít tři hodiny druhého cizího jazyka týdně (nebudou si volit další volitelné předměty)

     - budoucí sedmáci (dnešní VI.A,B) - zahájí výuku povinného dalšího cizího jazyka s dvouhodinovou týdenní dotací v 7., 8. a 9. ročníku

     - budoucí šesťáci (dnešní V.A,B) - bude zachována volba zaměření na jazyky, matematiku a informatiku, výtvarnou výchovu, tělesnou výchovu, další cizí jazyk se začnou učit od 7. roč. s dvouhodinovou týdenní dotací

 

 Žáci si mohou volit výuku německého jazyka, francouzského jazyka, ruského jazyka. Žáci s SPU na základě doporučení pedagogické poradny mohou mít místo druhého  jazyka v dané časové dotaci konverzaci v angličtině.

 O otevření příslušných předmětů a zařazení jednotlivých žáků rozhodne ředitel školy.

 

ZŠ Kuncova oslaví třicetiny

     Letošním školním rokem vstupuje Základní škola Kuncova ve Stodůlkách do 30. roku své existence a činnosti, a to s radostí, zdravým sebevědomím a ve výborné kondici. ZŠ Kuncova, která byla otevřena 1. září 1983 jako první sídlištní škola tehdejšího Jihozápadního města se od roku 1990 profilovala jako škola s rozšířenou výukou matematiky a tuto tradici a dobré jméno si udržuje dosud. Od roku 1998 byly otevírány třídy s rozšířenou výukou jazyků a nakonec od roku 2006 i třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na basketbal a judo.

     Školu absolvovalo za 29 let její existence více než 2500 žáků. Od roku 2008 jsou žáci od 6. do 9. ročníku přijímáni a zařazováni na základě prospěchu a předpokladů do čtyř studijních skupin: matematické, jazykové, sportovní a výtvarné (popř. hudební). Žáci všech skupin jsou spolu v každé třídě v ročníku a dosahují mimořádných výsledků a úspěchů ve vědomostních (matematika, český jazyk, dějepis, přírodopis, cizí jazyky …), uměleckých (recitace, zpěv) a sportovních (basketbal, atletika, fotbal …) soutěžích a olympiádách. Škola si drží vysokou úroveň výuky díky stabilizovanému pedagogickému sboru, jehož kvalifikovanost je 100%.

     V posledních letech škole výrazně přibývají žáci na I. i na II. stupni. Jejich počet dosáhl na počátku letošního školního roku 498 žáků v 21 třídách. Letos byly otevřeny 4 první třídy, 7 oddělení školní družiny a pedagogický sbor se rozrostl o čtyři nové učitelky a dvě vychovatelky.

     Škola se může pochlubit výbornými materiálními a prostorovými podmínkami. V každé třídě je interaktivní tabule, dataprojektor a PC s připojením k internetu (celkem je ve škole 29 interaktivních tabulí, 34 dataprojektorů a 75 PC k výuce), špičkově vybavené jsou i odborné učebny (přírodopisu, chemie-fyziky, dvě počítačové učebny, jazyková laboratoř, školní knihovna aj.). Během roku 2012 vedení školy nechalo vyrobit pro všechny žáky I. stupně skříňky (celkem 420), vybourat šatní kóje na II. stupni, položit nové linoleum, provést výměnu světel a malbu a pořídit 308 šatních skříní žákům II. stupně. Zrekonstruována byla druhá počítačová učebna, kde je 30 nových PC a zbrusu nový nábytek. Vybudována byla dvě oddělení školní družiny, která jsou vybavena novým nábytkem.

     Nejsilnější tradicí školy jsou úspěchy našich žáků. V loňském roce např. jsme měli vítěze v obvodních kolech matematické olympiády v 5., 7. a 8. ročníku, žákyně 9. ročníku vyhrály olympiádu z českého jazyka i dějepisnou olympiády, sedm 1. míst z deseti kategorií pěvecké soutěže Butovický zvoneček získali naši mladí zpěváci, obsadili jsme první místa v obvodních a krajských kolech v basketbalu, přehazované a v běhu a žáci 6. - 7. tříd se stali mistry ČR, když vyhráli celostátní soutěž školních basketbalových týmů And1 Cup. Sportovních úspěchů měli žáci I. stupně tolik, že získali po bodovém součtu 1. místo na Praze 13 a žáci II. stupně obsadili v hodnocení všech škol našeho obvodu 3. místo. Za účast a úspěchy v krajských kolech sportovních soutěží jsme se bodově zařadili na 10. místo v Praze.

     Je smutné a paradoxní, že škola s tak výbornými sportovními výsledky jako jediná na obvodu Prahy 13 dosud nemá kvalitní venkovní hřiště a sportovní zázemí. Ředitel školy proto bude s vedením naší městské části usilovat o získání dotace na vybudování školního sportovního areálu. K silným tradicím školy patří lyžařské výcvikové kurzy v tuzemsku i v zahraničí, raftové kurzy, kurzy plavání, školy v přírodě, výměnné a pobytové zájezdy v zahraničí, nadstandardní preventivní programy a velmi bohatá nabídka mimoškolních aktivit, kterou jsme letos dále výrazně rozšířili.

     V letošním školním roce chceme na tradice školy navázat slavnostní školní akademií (4.12.) v KD Mlejn, zavedením jednotného školního oblečení s krásným znakem naší školy a ohňostrojem, který 30. výročí školy 1.9.2013 po Koncertu pro park zakončí.

 

PaedDr. Pavel Petrnoušek,

ředitel školy

ZŠ Kuncova vítěz AND1 Cup 2012

          Od středy 16. do pátku 18. května 2012 proběhlo v Klatovech republikové finále soutěže školních týmů AND1 Cup v basketbalu žáků 7. tříd. Výběr ZŠ Kuncova zastupující Prahu po dramatických zápasech ve finále porazil ZŠ Studánka Pardubice a stal se absolutním vítězem letošního ročníku.
          Družstvo reprezentovali: David Potužník, Matěj Kvasnička, Jan Lula, Zdeněk Žižka, David Havelka, David Trávníček, Kryštof Kulčák, Daniel Randuška, Lukáš Hilgard a Marek Taussig.
Zápasy ve skupině:

          ZŠ Kuncova - ZŠ Tylova Písek 23:22
          ZŠ Kuncova - ZŠ Studánka Pardubice 19:40

semifinále:
          ZŠ Kuncova - ZŠ SLOVAN Kroměříž 25:21

finále:
          ZŠ Kuncova - ZS Studánka Pardubice 24:22


stránky turnaje: http://and1cup.cz/

Pavel Šenk
učitel a vedoucí družstva
 

Turnaj v badmintonu se vydařil

V pátek 2. prosince se v ZŠ Kuncova konal již 4. ročník turnaje smíšených dospělých dvojic v badmintonu určený ředitelkám a ředitelům MŠ a ZŠ Prahy 13, pedagogickým i technickým pracovníkům škol, rodičům a přátelům ZŠ Kuncova.

Do soutěže se přihlásilo rekordních sedm hrajících dvojic.

Za přítomnosti pracovníka ÚMČ Prahy 13 pana Pardubického, který zajistil krásnou sadu medailí pro tři nejlepší páry a staral se o fotodokumentaci, se rozhořely líté sportovní boje, z nichž nakonec vyšel vítězně pár ZŠ Kuncova (Petrnoušek, Žaloudková) před dvojicí Matýsek, Potužníková (ÚMČ Praha 13, ZŠ Kuncova). Na 3. místě skončila MŠ Barvička (Vondráčková, Pazdera) těsně před MŠ Korálek (Mročková, Koťátko).

V průběhu turnaje a po něm si všichni našli čas i na občerstvení, přátelské předvánoční poklábosení a zpěv za doprovodu kytar.

                                                                         Pavel Petrnoušek

                                                                                 

Terezín

             Vítají nás mohutné zdi. Ty zdi pamatují hodně bolesti. Jejich cihly zde už budou nějaký ten pátek. Procházíme vysokou branou, ještě jednou se podívám na ty zdi a v hlavě se mi vybaví píseň od Pink Floyd, Another Brick In The Wall, jen další cihla ve zdi...

         Terezín je celkem rozsáhlá pevnost, cihel má rozhodně dost. Naneštěstí pro lidi, co zde museli přebývat. Nelidské zacházení si na nich vybralo svoji krutou daň. Paní průvodkyně nás seznamuje s děsivou historií a my procházíme prostory, kterými prošly tisíce lidí. Někteří už ani nespatřili nic  jiného než pevnost, vybudovanou za doby syna Marie Terezie původně pro vojenské účely. Postupně jsme prošli všechny cely, a tak se přesouváme do prostor, kde byly sprchy. Zrcadla jsou původní, poškrábaná a narezlá… Podívám se na svůj odraz a pomyslím si, kolik lidí se do toho zrcadla podívalo před tím než já a kolik z nich už se nevrátilo domů…

      Přešli jsme k dlouhému tunelu. Za války nebyl používán, byl zpřístupněn až pro nás návštěvníky. Tunel je dlouhý přibližně půl kilometru. Na druhé straně, za tunelem, byla vidět šibenice. Pro ty, co byli tak odvážní a pokusili se utéct. Takové bylo trestání. Dozorci, až na výjimky, byli bestie, které si každý takový okamžik nejspíše vychutnávaly. Když s člověkem zacházíš jako se zvířetem, sám jím jsi.

          Dostali jsme se už k místu, kde byly samotky. Stísněné místnosti, většinou bez záchodu. Na místě se hodně šetřilo. Na konci nás čekal pomník.

          Terezín bylo velice naučné místo, jak zrůdné činy se v některých z nás ukrývají.

Náš výlet zprostředkovala cestovní kancelář CK2 a tímto jí také děkujeme. 

Ondřej Huňáček, 9.A, ZŠ Kuncova

ZŠ Kuncova byla zařazena do projektu COMENIUS

          Naše škola byla zařazena  do evropského projektu Comenius! Našimi partnerskými školami se v rámci projektu stala Belgie (Lieges), Itálie (Bergamo) a Španělsko (Malaga). Rumunská a turecká škola nebyly do Comenia zařazeny. Do všech výše uvedených měst a zemí vycestují v letech 2011 – 2013 s dvojicí učitelů vždy 3 – 4 žáci, kteří budou ve francouzštině a angličtině prezentovat naši školu a zemi.

Schválení projektu

 

Zpráva o výsledku voleb do Školské rady

při Základní škole, Praha 13, Kuncova 1580.

             Pro volbu dvou členů za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků do školské rady bylo vyhotoveno 400 hlasovacích lístků. Volby se zúčastnilo 214 hlasujících. Z tohoto počtu byly 4 hlasovací lístky neplatné. 

            Navržení kandidáti získali následující počty hlasů: 

1.         paní Olga Borkovcová                       189 hlasů

2.         pan Štěpán Salač                               153 hlasy

3.         paní Eva Irová                                     78 hlasů.

             Nejvyšším počtem hlasů byli do Školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků zvoleni: paní Olga Borkovcová a pan Štěpán Salač.

                                                                                               V Praze dne 3. června 2011 

Výsledky zpracoval:   Mgr. Zdenek Vlk, zástupce ředitele školy